kurs ADR Brodnica

Kurs ADR Brodnica. Zaświadczenie

Kurs ADR Brodnica. Zaświadczenie

KURS ADR BRODNICA. Zaświadczenie ADR 

Kurs ADR Brodnica organizuje Kurs. Zaświadczenie ADR przyjmuje formę plastikowego dokumentu ze zdjęciem. Na awersie znajdują się podstawowe dane jego posiadacza: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo i data ważności dokumentu. Na rewersie znajduje się adnotacja na temat posiadanych przez kierowcę uprawnień.

Jak uzyskać zaświadczenie ADR? Instrukcja krok po kroku

Aby kierowca mógł przewozić materiały niebezpieczne, musi ukończyć kurs ADR i podejść do egzaminu.

1. Kurs ADR w Brodnicy 

Pierwszym krokiem jest zapisanie się na kurs prowadzony przez firmę wpisaną do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa → lista podmiotów prowadzących kursy ADR

Jeżeli kierowca stara się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, musi udać się na kurs początkowy. 

Kursy składają się zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.

W ramach początkowego kursu ADR w Brodnicy wyróżnia się:

 • kurs podstawowy,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.2.

Jeżeli kierowca stara się o przedłużenie zaświadczenia, musi zapisać się na jeden z kursów doskonalących:

 • kurs doskonalący podstawowy,
 • kurs doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach,
 • kurs doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1,
 • kurs doskonalący specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Aby wziąć udział w kursach specjalistycznych, kierowca musi najpierw ukończyć kurs podstawowy.

Kurs ADR online

Niektóre ośrodki prowadzące kursy oferują kursy ADR w formie zdalnej, online. Wówczas kursant nie musi dojeżdżać do ośrodka do momentu rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Cena kursu ADR w Brodnicy

Firmy indywidualnie ustalają sposób zapisów, jak i cenę za kurs. Ceny kursów wahają się w okolicach od 500 do 800 zł.

Czas trwania kursu ADR

Długość kursu zależy od wybranej specjalizacji.

 • kurs podstawowy – co najmniej 18 godzin lekcyjnych,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach – co najmniej 13 godzin lekcyjnych,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 – co najmniej 8 godzin lekcyjnych,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.2. – co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

2. Egzamin ADRDo 6 miesięcy od ukończenia kursu ADR, kierowca musi przystąpić do egzaminu. Aby móc podejść do testu, musi posiadać przy sobie zaświadczenie o ukończeniu kursu, a także wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *